Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pentru ei, toată pasiunea noastră

TERMENII NESTLÉ PRIVIND CONŢINUTUL GENERAT DE UTILIZATORI. Prin trimiterea Conţinutului tău, recunoşti faptul că ai citit şi înţelegi aceşti Termeni şi condiţii („Termeni”) şi confirmi că eşti de acord cu privire la obligativitatea de a-i respecta. În cazul în care Conţinutul tău este selectat, vei fi contactat prin intermediul platformei sociale şi ţi se va solicita permisiunea ca acesta să fie utilizată de Nestlé pe canalele sociale şi website-urile deţinute de Nestlé. Pentru a confirma faptul că accepţi aceşti Termeni, trebuie doar să răspunzi cu hashtag-ul care îţi este comunicat. Dacă în termen de şapte zile de la solicitare nu primim niciun răspuns, nu vom utiliza conţinutul respectiv. Aceşti Termeni prevalează asupra oricărui acord încheiat de tine sau de angajatorul tău cu orice companie din grupul Nestlé. Noi tratăm cu foarte mare seriozitate conformitatea legală. Dacă orice Conţinut nu respectă aceşti Termeni, ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile necesare. Putem schimba aceşti Termeni în orice moment, fără o notificare prealabilă.

1. Conţinutul tău. Te rugăm să ţii minte că tu eşti responsabil(ă) din punct de vedere legal pentru cea ce trimiţi. De asemenea, te rugăm să te asiguri că respecţi cu stricteţe regulile de mai jos înainte de a-ţi trimite Conţinutul:

1.1 Drepturi de proprietate intelectuală. Trebuie să fii autorul Conţinutului sau să fi primit permisiunea autorului. Dacă nu eşti major din punct de vedere legal sau ai un tutore legal, te rugăm să obţii permisiunea expresă a acestuia înainte de trimiterea oricărui Conţinut. Dacă primim vreo notificare cu privire la orice încălcare, vom elimina întreg Conţinutul şi vom coopera cu deţinătorii drepturilor de autor, pentru a rezolva această problemă. Prin trimiterea Conţinutului tău, acorzi companiei Nestlé o licenţă gratuită, perpetuă (exceptând cea referitoare la dreptul de autor, pentru perioada maximă a protecţiei prin drept de autor disponibilă în temeiul legislaţiei oricărei jurisdicţii), irevocabilă, neexclusivă, sublicenţiabilă, internaţională pentru a utiliza, copia, edita, modifica, adapta, traduce, comunica publicului, publica, distribui, crea lucrări derivate şi combina Conţinutul tău (integral sau parţial, singur sau cu alte elemente, în orice format şi prin orice modalităţi). Putem decide să nu-ţi publicăm Conţinutul.

1.2 Drepturi ale personalităţii. Dacă orice persoană apare în Conţinutul tău, trebuie să o informezi cu privire la aceşti Termeni şi să obţii permisiunea expresă a acesteia. Dacă persoana respectivă nu este majoră din punct de vedere legal sau are un tutore legal, te rugăm să obţii permisiunea expresă a părinţilor sau a tutorelui legal al acesteia înainte de trimiterea oricărui Conţinut.

1.3 Confidenţialitate. Nu trebuie să încarci sau să trimiţi niciun conţinut care încalcă drepturile la confidenţialitate ale unei persoane şi nici să oferi datele de contact ale tale sau ale altei persoane ori să soliciţi informaţii personale oricărui utilizator. Confidenţialitatea ta este foarte importantă pentru Nestlé. Vom utiliza informaţiile tale personale conform Politicii noastre de confidenţialitate publicată pe http://www.nestle.com. Te rugăm să reţii că orice informaţii divulgate prin Conţinutul tău pot deveni informaţii publice.

1.4 Comportament interzis. Nu trebuie să încalci ori să trimiţi orice conţinut: (a) care este neadecvat, ilegal, obscen, defăimător, ameninţător, intimidant, pornografic, deranjant, denigrator, ofensiv din punct de vedere etnic sau rasial; sau (b) care încalcă confidenţialitatea, drepturile la propria imagine sau drepturile de proprietate intelectuală ale unei persoane; sau (c) care încurajează un comportament ilegal; sau (d) care ar putea constitui o ameninţare pentru sistem (spam, virus tip cal troian, alţi viruşi, software dăunător sau rău intenţionat sau alte materiale care ar putea întrerupe, distruge sau limita funcţionalitatea sistemului). Nu trebuie (e) să utilizezi orice modalităţi automate (roboţi, programe crawler, etc.) sau orice ar putea interfera cu sau întrerupe website-ul, sistemul sau protecţia acestuia şi orice informaţii conţinute de acestea (inclusiv inginerie inversă). Nu trebuie (f) să încarci ori să trimiţi orice conţinut care încalcă aceşti Termeni şi condiţii.  Nu trebuie să utilizezi nicio platformă Nestlé în scopuri comerciale ori publicitare sau pentru orice formă de solicitare comercială privind orice produs sau serviciu ori pentru petiţii, campanii sau programe. Nu trebuie să pretinzi că eşti altă persoană.

2. Eşti de acord să exonerezi compania Nestlé, responsabilii, personalul şi licenţiatorii acesteia de răspundere împotriva oricăror pierderi, daune şi costuri rezultate din orice încălcare a acestor Termeni.

3. Fără susţineri oficiale. Noi nu susţinem oficial niciun produs, serviciu, persoană sau opinie prezentă în Conţinutul tău.

4. Contact. Te rugăm să ne contactezi pentru a reclama orice încălcare sau în cazul în care doreşti să-ţi retragi permisiunea.

5. Lege şi jurisdicţie. Aceşti termeni şi orice litigiu sau pretenţie ce rezultă din sau este legată de acest Website sau de Conţinut sunt guvernate de legea elveţiană şi vor intra sub jurisdicţia instanţelor din Vaud.