Termeni și Condiții

Îți mulțumim pentru vizitarea acestui website. Te rugăm să citești cu atenție Termenii și Condițiile din această pagină, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea din partea ta a Termenilor și Condițiilor prezentate aici.

Politica de confidențialitate a website-ului

Orice informație cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal de pe acest website.

Acuratețea, integralitatea și actualitatea informației

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acuratețea și integralitatea informației de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informațiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul tău risc. Ești de acord că este responsabilitatea ta de a monitoriza orice modificări ale materialului și ale informațiilor de pe acest website.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poșta electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informații, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informații similare vor fi tratate ca informații neconfidențiale și nebrevetate. Tot ceea ce transmiți devine proprietatea Grupului Nestlé și poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poșta. În plus, Grupul Nestlé este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea și marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenție, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conținute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensație pentru terții care au transmis informația. Prin transmiterea acestor informații, garantezi totodată că ești proprietarul materialului/conținutului transmis, că acest material/conținut nu este calomnios și că folosirea sa de către Grupul Nestlé nu încalcă drepturile nici unei terțe părți și nicio altă lege în vigoare. Grupul Nestlé nu are nicio obligație de a folosi informația primită.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile și orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Grupului Nestlé sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Ai dreptul să parcurgi acest website, să reproduci porțiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribui altor indivizi, în conditiile de mai jos. Acestea se pot face doar cu condiția să păstrezi intacte toate drepturile de autor și alte însemne de proprietate și cu condiția ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marcă înregistrată menționat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părți a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații sau website-uri.

® Marca înregistrată a Société des Produits Nestlé S.A. Toate drepturile rezervate.

Mărcile, logo-urile, caracterele și alte mărci de serviciu (denumite în mod colectiv "Mărci") ce apar pe acest website aparțin Société des Produits Nestlé S.A., parte a Grupului Nestlé. Nimic din ceea ce conține acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licență sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website sau în orice alt context pe acest website, cu excepția celor prevăzute în acest document. De asemenea, îți aducem la cunoștință faptul că Grupul Nestlé își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul Grupului Nestlé te pot trimite în afara rețelei si sistemelor Grupului Nestlé, iar Grupul Nestlé nu își asumă nici o responsabilitate pentru conținutul, acuratețea sau funcționarea acestor terțe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credință și Grupul Nestlé nu poate fi considerat responsabil pentru nici o schimbare ulterioară în aceste website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susținerea acestora de către Grupul Nestlé. Îți recomandăm să citești cu atenție notele legale și de confidențialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitezi.

Garanții și avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul tău personal și exclusiv.

Garanții

Acest website îți este oferit "așa cum este" si "așa cum este pus la dispoziție" și, ca urmare, Grupul Nestlé nu oferă niciun fel de garanție, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanții implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare și potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanții sau orice afirmații cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terțe părți, precum și că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruși, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat și că orice sfat sau opinie obținută de la Grupul Nestlé prin intermediul acestui website vor fi corecte și de încredere. În consecință, Grupul Nestlé nu face nici un fel de declarații și nu își asumă nici un fel de garanții cu privire la cele de mai sus. Te rugăm să ții cont de faptul că unele jurisdicții nu permit excluderea garanțiilor implicite, astfel încât unele din aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Te rugăm să verifici legislația din țara ta.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul tău la acest website sau la orice secțiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

Grupul Nestlé și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nici o responsabilitate legală sau de alt tip pentru nici un fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilități directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacității de utilizare, a schimbării conținutului acestui website, sau ca urmare a accesării a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislația aplicabilă, ca urmare a acțiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poșta electronică trimis de tine. Grupul Nestlé și/sau orice alte părți implicate în crearea, execuția sau prezentarea acestui website nu vor avea nicio responsabilitate de menținere a materialelor și serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legatura cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor fără aviz prealabil.

Mai mult, Grupul Nestlé nu va avea nici o responsabilitate legală sau de altă natura pentru nici o pierdere suferită din cauza virușilor ce îți pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru că ai folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Daca decizi să descarci vreun material de pe acest website, o faci pe propria răspundere. În limita maximă prevăzută de legislația aplicabilă, renunță în mod expres la orice pretenție față de Grupul Nestlé sau față de reprezentanții săi (directorii, angajații, furnizorii sau programatorii săi), pretenții ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării acestui website.

Activități interzise

Este interzisă iîntreprinderea oricărui act pe care Grupul Nestlé, la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat și/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

- Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidentialității (incluzând încarcarea de informații private fără a avea acordul persoanei în cauză), cât și a oricărui alt drept legal al persoanei;
- Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia Grupul Nestlé, angajații săi sau alți indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputație a Grupului Nestlé;
- Încărcarea de fișiere ce conțin viruși care ar putea crea daune proprietăților Grupului Nestlé sau proprietăților altor persoane;
- Afișarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fara a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, amenințătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încălcând sistemele sau rețelele de securitate ale Grupului Nestlé sau ale terților.

Jurisdicție și lege aplicabilă

Produsele Grupului Nestlé, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienții și utilizatorii din Romania. Grupul Nestlé nu garanteaza că produsele și conținutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte țări decât România. Te rugăm să contactezi distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc.

Tu și Grupul Nestlé sunteți de acord ca orice controverse sau pretenții provenind din sau în legătura cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din București, România.

PENTRU WEBSITE-URI GLOBALE

Pentru website-urile de produs

Grupul Nestlé nu garantează faptul că materialele și informatiile din acest website sunt disponibile sau potrivite în toate țările sau limbile.

Tu și Grupul Nestlé sunteți de acord ca orice controverse sau pretenții provenind din sau în legatura cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română și vor fi înaintate exclusiv instanțelor din România.

Actualizarea avizului legal

Ne rezervam dreptul de a face orice completări sau modificări la aceasta notificare legală. Te rugăm să vizitezi aceasta pagina din când în când pentru a te informa asupra acestora și a noilor informații.

Copyright © 2014 Société des Produits Nestlé S.A.
Varianta actualizată – ianuarie 2017, Nestlé România SRL