Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Pentru ei, toată pasiunea noastră
Nicola

Coordonator aprovizionare responsabilă și achiziții @Purina

Nicola
Ingrediente

Ingrediente

Go to the section >

În Septembrie 2019, Nestlé, compania din care facem parte, și-a anunțat ambiția de a atinge pragul de 0 emisii a gazelor cu efect de seră, până în 2050. Acesta este cel mai ambițios obiectiv al Acordului de la Paris, de a limita creșterea temperaturii globale la 1,5°C, iar noi suntem hotărâți să jucăm un rol de lider în combaterea schimbărilor climatice.

Acest anunț se bazează pe un deceniu din activitatea noastră de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În ultimii ani, Nestlé și-a aliniat obiectivele sale cu cele științifice, pentru a menține creșterea temperaturii sub 2°C. În următorii doi ani, compania din care facem parte va stabili un plan care va include și obiective intermediare care vor duce la îndeplinirea obiectivului de 1,5°C. Unele dintre acțiunile specifice includ:

Accelerarea transformării produselor în conformitate cu tendințele și cererea consumatorilor:
Lansarea și reformularea produselor cu o amprentă ecologică mai bună;
Trecerea la materiale de ambalare alternative.
Extinderea inițiativelor în agricultură pentru a absorbi mai mult carbon:
Consolidarea programelor cu fermierii pentru restabilirea terenurilor și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
Intensificarea eforturilor de a proteja pădurile prin replantarea copacilor și îmbunătățirea biodiversității;
Prin toate cele mai sus, contribuim la construirea unor comunități agricole rezistente.
Folosirea energiei 100% regenerabile în fabricile, depozitele, logistica și birourile Nestlé. La Purina, toate fabricile noastre deja folosesc energie regenerabilă.
Nestlé își va continua susținerea politicilor guvernamentale pentru a se asigura că toate sectoarele se deplasează mai rapid către obiectivul de 1,5°C. Limitarea încălzirii globale până la acest obiectiv necesită schimbări transformative între industrii, guverne și societate. Legislația ar putea contribui la reducerea barierelor în calea extinderii piețelor de energie regenerabilă și ar putea stimula inovarea în agricultură și silvicultură pentru a capta și mai mult carbon și ar contribui la stabilirea tarifării carbonului.